Stavba 511 Pražského okruhu pokročila do další etapy

Klíčová studie EIA pro stavbu 511 pražského okruhu a přeložku silnice I/12 bude připravena v polovině dubna, poté ji čeká schvalovací kolečko na příslušných úřadech.

30.03.2019 21:47:52


Datum: 23.03.2017