souhlasné stanovisko pro MZP257 - Vodochodské letiště

Ministersvo životního prostředí vydalo kladné stanovisko při posuzování vlivu na životní prostředí EIA záměru MZP257 Vodochoské letiště. Kladné stanovisko se opírá o níže uvedené maximální parametry záměru a definuje mnohá omezení. Ta vychází z návrhu kladného stanoviska posuzovatelem záměru a pramálo reflektují požadavky postižených obcí, občanů a občanských sdružení.

02.04.2018 06:17:35


Datum: 29.10.2013