souhlasné stanovisko pro MZP257 - Vodochodské letiště

Ministersvo životního prostředí vydalo kladné stanovisko při posuzování vlivu na životní prostředí EIA záměru MZP257 Vodochoské letiště. Kladné stanovisko se opírá o níže uvedené maximální parametry záměru a definuje mnohá omezení. Ta vychází z návrhu kladného stanoviska posuzovatelem záměru a pramálo reflektují požadavky postižených obcí, občanů a občanských sdružení.

06.03.2019 05:46:45


Datum: 29.10.2013