Provoz areálu kalového hospodářství Drasty, ÚČOV Praha a zápach z areálu - červenec 2015

PVK informují místní samosprávy o současných parametrech technologie a důsledcích nastalé totální havárie kalového hospodářství ÚČOV Praha.

01.04.2019 04:46:50


Datum: 04.08.2015