Souhrnné vyjádření k dokumentaci pro územního rozhodnutí - Letiště Vodochody

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí, vydal k záměru letiště Vodochody nesouhlasné stanovisko k žádosti o vyjádření se k předložené dokumentaci pro územní rozhodnutí. Agrumentuje zejména revokací souhlasného stanoviska řízení EIA, zmetečností a nekonzistencí dodané dokumentace a nedostatečnému vypořádání hydrogeologických poměrů v oblasti.

06.04.2018 06:18:31


Datum: 03.12.2014