Poslední příspěvky

V centru Prahy vznikne za 650 milionů nové zdymadlo, má uvolnit ucpanou Vltavu

06.10.2016 09:41:38

V Praze se po více než třiceti letech bude stavět nová plavební komora. Stavbu za zhruba 650 milionů má v plánu Ředitelství vodních cest, které tak chce zjednodušit proplouvání lodí centrem města. Nové zdymadlo umožní lodím vplutí proti proudu do zdrže Staroměstského jezu, což dnes není možné. Na významu tím nabude nedaleká plavební komora Mánes na Šítkovském jezu, která dnes vede do „slepé uličky“ a slouží pouze při okružních plavbách.

V Řeži se rodí zárodky jaderného reaktoru čtvrté generace

28.09.2016 08:32:39

Česko by se mohlo stát průkopníkem na poli jaderných reaktorů čtvrté generace. Česko má na to, aby tady vznikla technologie, která by vedla ke komerční výrobě malých modulárních reaktorů, jejichž součásti jsou předmětem výzkum v Centru výzkumu Řež.

Omnipol chce prodávat novou verzi úspěšných albatrosů z Aero Vodochody

09.09.2016 08:58:48

Po několika desetiletích chtějí Aero Vodochody s Omnipolem navázat na úspěch cvičných proudových letadel. Sejdou se zástupci zemí, které české stroje stále používají, aby zmapovali trh.

Výdělky z vodáren se zvyšují, peníze ale mizí do zahraničí

01.09.2016 12:32:52

Vodárny v Česku vynášejí zahraničním investorům stále více peněz. Objem dividend vyplacených vodárnám v cizích rukou loni stoupl o třetinu. To může být zapříčiněno i končícími smlouvami zahraničním firmám v některých částech republiky.

Američané chtějí na rozjezd továrny v Česku tři miliardy. Ministři se přou

12.07.2016 18:05:03

Americká společnost General Electric (GE) chce v Česku vybudovat závod na vývoj, testování a výrobu leteckých motorů. Na podporu téměř desetimiliardové investice ale žádá od vlády až třímiliardovou státní podporu. Továrna na turbovrtulové motory by mohla stát v okolí Prahy u Vodochodského a nebo Kbelského letiště.

Kraj chce zrychlit dokončení Pražského okruhu, stavba má začít za tři roky.

12.07.2016 06:52:32

Středočeský kraj požádá o nové projednání procesu EIA k dostavbě Pražského okruhu mezi dálnicí D1 a Běchovicemi

Studie kanalizace a ČOV Větrušice

10.07.2016 21:41:43

Obec Větrušice předložila studii odkanalizování celé obce včetně výstavby čistírny odpadních vod nad požární nádrží. Splašková kanalizace je pokud možno plánována jako gravitační, při nepříznivých výškových poměrech pak gravitační kanalizace ústí do čerpacích šachet. Předpokládaná cena je 71,7 mil Kč s DPH, harmonogram počítá s realizací mezi 2Q a 4Q/2018, kolaudaci 4Q/2019. Kanalizace je dimenzována na 1000 obyvatel, výchozím stavem je 604 trvale hlášených obyvatel.

Návrh koncepce řešení krizové situace výskytu sucha a nedostatku vody v České republice

19.06.2016 16:28:00

Cílem koncepce je připravit prostor pro realizaci aktivit vedoucích k sestavení Plánů pro zvládání sucha a k zabezpečení jejich hlavních cílů, kte rými jsou minimalizace negativních dopadů na lidské životy a zdraví, životní prostředí, ekonomiku a společnost. Plány pro zvládání sucha by tedy měly představovat nástroj pro komplexní řešení problematiky sucha, a to jak na národní, tak i regionální (krajské) úrovni; měly by se stát nedílnou součástí plánování v oblasti vod v rámci novely zákona č. 254/2001 Sb., o vodách , aktualizovaného mimo jiné na základě poznatků ochrany před následky sucha a nedostatku vody.

Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody

19.06.2016 16:18:34

Téměř veškerá voda, která se na území České republiky vyskytuje, pochází z atmosférických srážek. Poloha České republiky na rozhraní tří úmoří sebou t edy přináší nutnost šetrně hospodařit se srážkovou vodou v krajině. Dle dosavadních dostupných projekcí klimatických modelů lze do budoucna s velkou pravděpodobností očekávat další růst teplot vzduchu a s tím souvisejícího zvýšení výparu vody a prohloubení i délky sucha. Z měny srážek jsou značně nejisté, nicméně většina klimatických modelů se shoduje na stagnaci ročních srážkových úhrnů a změně jejich rozložení během roku, konkrétně poklesu letních srážek a růstu srážek zimních. To ukazuje na zvýšené riziko nepříznivé hydro logické bila nce v letním období.

Ve středních Čechách vznikne přes dvacet obchvatů, vyjdou na miliardy

16.06.2016 23:14:08

Středočeský kraj ve snaze odvést dopravu z center měst vybuduje v příštích osmi letech přes dvacet obchvatů. Prioritou kraje je výstavba obchvatu Kralup nad Vltavou a propojení rychlostní silnice R7 s dálnicí D8 i druhá část obchvatu Lysé nad Labem.

Kamiony budou mít zákaz vjezdu do Prahy, dokud se nedostaví okruh

16.06.2016 22:23:50

Praha zakáže vjezd vozidel delších než 12 metrů na území města. Novinářům to řekl náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD). Reaguje tak na vyřazení stavby části městského okruhu mezi D1 a Běchovicemi z prioritního seznamu staveb.

Vláda se Bruselu nezalekla. Dálnice za miliardy postaví i bez glejtu

16.06.2016 20:41:40

Česká vláda se rozhodla riskovat. Postaví patnáct velkých dopravních staveb bez ohledu na to, že nemají platnou studii o vlivu na životní prostředí (EIA), a o jejich „legalizaci“ se postará zákonem. Hrozí přitom, že nedorazí evropské dotace na jejich stavbu. Jedná se o 46 miliard.

Klíčové dálnice vyrostou i bez nového zeleného posudku EIA

16.06.2016 20:00:38

Nejdůležitějších jedenáct staveb by mělo podle speciální novely zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, kterou připraví vláda, dostat rychle ověřovací stanovisko a nečekat na nový posudek EIA. Ve středu to uvedl premiér Bohuslav Sobotka.

Projekt Goodman Zdiby Logistics Centre má významný vliv na životní prostředí a proto bude posuzován v řízení EIA

27.05.2016 13:58:13

Středočeský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, ukončil zjišťovací řízení k oznámení záměru vybudovat ve Zdibech logistické centrum. Na základě shledaných vyjádření shledal, že záměr má významný vliv na životní prostředí a proto nařídil jeho posouzení v procesu EIA.

Martin Kačur: Stát chrání své letiště před privátní konkurencí

17.05.2016 18:08:33

Ředitel Letiště Vodochody Martin Kačur má jediný úkol: dotáhnout k realizaci projekt velkého vzdušného přístavu pro nízkonákladové společnosti. Podle něj Praha nové letiště potřebuje, neboť stávající infrastruktura vyčerpá kapacity. „Nedovedu si představit, že budeme lidem rozdávat povolenky a určovat, kdo letos může letět,“ říká Kačur.

Letiště Vodochody Letiště Vodochody tlumí civilní provoz, má sloužit hlavně továrně Aero

17.05.2016 17:04:14

Provoz na ranveji vodochodského letiště výrazně řídne. Podle výroční zprávy se na letišti loni uskutečnilo 2735 vzletů a přistání, což je o 70 procent méně než předloni. Je to zároveň nejméně od roku 2007, kdy letiště převzala skupina Penta. Rekord z roku 2012 přitom činí téměř 19 tisíc pohybů.