Vrácení dokumentace EIA STC1980 Goodman Zdiby Logistics Cente

Středočeský kraj na základě stanovisek podaných k záměru EIA Goodman Zdiby Logistics Centre na doporučení posuzovatele dokumentace vrátil předkladateli dokumentaci k přepracování

08.04.2018 02:17:30