Vrácení dokumentace EIA STC1980 Goodman Zdiby Logistics Cente

Středočeský kraj na základě stanovisek podaných k záměru EIA Goodman Zdiby Logistics Centre na doporučení posuzovatele dokumentace vrátil předkladateli dokumentaci k přepracování

08.06.2017 07:00:40